kcmolszanska.pl kcmolszanska.pl kcmolszanska.pl kcmolszanska.pl
kcmolszanska.pl kcmolszanska.pl kcmolszanska.pl kcmolszanska.pl kcmolszanska.pl kcmolszanska.pl kcmolszanska.pl kcmolszanska.pl kcmolszanska.pl
kcmolszanska.pl
Poradnia Otolaryngologiczna NFZ
Poradnia Foniatryczno-Audiologiczna
Poradnia Okulistyczna
Poradnia Okulistyczna
Poradnia Neurologiczna
Poradnia Reumatologiczna
Pielęgniarstwo Środowiskowo-rodzinne NFZ
EKG w domu pacjenta - odpłatnie
kcmolszanska.pl
kcmolszanska.pl
Dane teleadresowe
Mapka dojazdowa
Formularz kontaktowy
kcmolszanska.pl
kcmolszanska.pl kcmolszanska.pl
kcmolszanska.pl kcmolszanska.pl kcmolszanska.pl

Zgodnie z obowiązującymi przepisami art.12 ust.1 Ustawy z dnia 17 paĽdziernika 2008r. o zmianie ustawy o służbie medycyny pracy Dz.U.Nr 220 poz 1416 badania pracowników są wykonywane
na podstawie pisemnej umowy pracodawcy zawartej z podstawową jednostką służby medycyny pracy.
 

Wykonujemy badania min. dla:
pracujących na wysokości
pracujących w narażeniu na promieniowanie jonizujące
prac. administracyjno biurowych
kierowców zawodowych
dla celów sanitarno - epidemiologicznych


w postaci badań profilaktycznych pracowników przewidzianych w kodeksie pracy
Wstępne
Okresowe
Kontrolne (po co najmniej 30 dniach nieobecności w pracy spowodowanej chorobą)
Zapewniamy
udział uprawnionych lekarzy w komisji BHP Zleceniodawcy

Na miejscu wykonujemy:
badania specjalistyczne, okulisty, laryngologa, neurologa
badania psychologiczne i psychotechniczne
EKG, RTG, audiometria, spirometria, pełen zakres badań labolatoryjnych
kcmolszanska.pl
kcmolszanska.pl kcmolszanska.pl kcmolszanska.pl kcmolszanska.pl kcmolszanska.pl kcmolszanska.pl kcmolszanska.pl kcmolszanska.pl kcmolszanska.pl
kcmolszanska.pl kcmolszanska.pl kcmolszanska.pl kcmolszanska.pl kcmolszanska.pl kcmolszanska.pl kcmolszanska.pl kcmolszanska.pl kcmolszanska.pl kcmolszanska.pl kcmolszanska.pl kcmolszanska.pl kcmolszanska.pl kcmolszanska.pl kcmolszanska.pl kcmolszanska.pl kcmolszanska.pl kcmolszanska.pl